Bilim

Yargıtay İçtihatları Kapsamında; HAKARET NİTELİĞİ TAŞIYAN Kelimeler!

Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu, bu tür ifadelerin kullanılması bu kelimeler, hakaret suçu olarak söz konusu olabilir.

Hakaret suçu, kişilerin onur ve itibarını zedeleyici nitelikteki söz ve ifadelerin kullanılmasıyla ortaya çıkar. Ancak, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre belirli durumlarda hakaret suçu olarak değerlendirilmeyen kelimeler de bulunmaktadır.

Öncelikle, beddua niteliğindeki sözlerin hakaret sayılmadığını belirtmek gerekir. Bir kişiye yönelik, “Allah senin belanı versin” veya “Allah seni bildiği gibi yapsın” gibi ifadeler beddua niteliği taşır, ancak hakaret suçu kapsamında değerlendirilmez.

Ayrıca, eleştiri veya ağır eleştiri mahiyetindeki kelimeler de hakaret suçu olarak kabul edilmez. Örneğin, “dinsiz” veya “imansız” gibi ifadeler, eleştiri niteliği taşıyan sözlerdir ve hakaret suçu olarak değerlendirilmez.

Kaba hitap ve nezaket dışı kelimeler de hakaret sayılmayan sözler arasında yer alır. “Bilgisiz”, “terbiyesiz” veya “siz kimsiniz lan” gibi ifadeler, kaba hitap içeriyor olabilir, ancak doğrudan hakaret suçu kapsamına girmeyebilir.

Bunun yanı sıra, salt rahatsız edici nitelikteki kelimeler de hakaret suçu olarak değerlendirilmez. Örneğin, “zavallı insansın” veya “doktora git sen ne karışıyorsun lan” gibi sözler rahatsız edici olabilir, ancak hakaret suçu olarak kabul edilmez.

Türk Ceza Kanunu 2023 yılıyla hakaret olarak listelenen yeni kelimeler.

 • Terörist
 • Amerikan Uşağı
 • Saray Soytarısı
 • Boynuzlu
 • Bunak
 • Hilkat Garibesi
 • Dombili
 • Aç köpek
 • Dümbük
 • Dinsiz İmansız
 • Diktatör
 • Enayi
 • Enik
 • Fırıldak
 • Gavat
 • Gergedan
 • Godoş
 • Hain
 • Hapçı
 • Haysiyetsiz
 • Hayvan
 • Hırsız
 • Şaklaban
 • Çakal
 • Hitler
 • İt Soyu
 • Kanı Bozuk
 • Kaşar
 • Maymun
 • Pavyon Kadını
 • Sürtük

Hakaret suçuyla ilgili olarak, kişilerin birbirine karşı kullandığı bu tür ifadelerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini unutmamak önemlidir. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde eleştiri yapmak mümkün olsa da, hakaret içeren sözler ve ifadeler kullanmak, hukuki sonuçlar doğurabilir ve kişiler arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

Merhaba, ben Mehmet! Bilim blogumda hem yönetici hem de yazar olarak görev yapmaktayım. Bilimin ve keşiflerin dünyasına olan ilgim beni bu yolda ilerlemeye yönlendirdi ve şimdi bu tutkumu paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Benimle birlikte bu bilim…

Tepkiniz nedir?

İlgili Mesajlar

1 of 10

Cevap Ver

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir